Pajacyk.pl - kliknij i nakarm głodne dziecko!

egzaminy popularne

przykładowy egzamin

Witaj na stronie
zdammature.archiwumegzaminow.pl!

Maturzysto - jesteś na stronie przygotowanej specjalnie dla Ciebie. Czeka Cię egzamin dojrzałości – egzamin, który jest świadectwem Twojej intelektualnej i emocjonalnej dorosłości i gotowości do podejmowania wszelkich życiowych wyzwań. Matura pozwala w dobrym stylu zamknąć okres nauki szkolnej, ale też otwiera drogę do dalszej nauki – do studiowania. Stare, ale jakże mądre przysłowie głosi "trening czyni mistrza" – więdzą to nie tylko sportowcy czy artyści – wprawy można nabrać nawet w pisaniu matury! Najlepiej więc przeanalizować przynajmniej 3-4 testy maturalne w całości, wtedy nie powinieneś mieć problemów z maturą, która czeka Cię w maju. By pobrać arkusze maturalne, skorzystaj z listy lub wyszukiwarki znajdujących się po lewej stronie. Jeżeli chciałbyś pouczyć się do egzaminu wykorzystując metodę fiszek, przetestuj fiszki do matury! Gdy chcesz się czegoś dowiedzieć lub czymś podzielić, koniecznie zajrzyj na nasze forum egzaminów!

powodzenia na egzaminie maturalnym!

Matura... twa tura

Matura, pomoże w niej darmowy serwis maturzaki.pl

Sesja maturalna w roku szkolnym 2006/2007 rozpocznie się 4-go maja maturą z języka polskiego.

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego.

Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, i technikum uzupełniającego jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do lipca.

Egzamin maturalny składa się z dwóch części:
ustnej - ocenianej w szkole przez szkolnych nauczycieli. Uczeń zdaje przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy nowożytny, dodatkowe: inny język obcy nowożytny lub język mniejszości etnicznej.
pisemnej - ocenianej przez zewnętrznych egzaminatorów. Uczeń zdaje przedmioty obowiązkowe (poziom podstawowy lub rozszerzony): język polski i język obcy nowożytny i wybrany przez siebie przedmiot, dodatkowe: jeden, dwa lub trzy wybrane przez siebie przedmioty (inne niż wybrane jako obowiązkowe).

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli:

  • w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu,
  • z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo części pisemnej, nie uzyskał 30% punktów, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30% punktów.

Na świadectwie maturalnym wyniki ze zdawanych przedmiotów będą podane w procentach – nie przelicza się ich na oceny.

Matura jest w końcu dla ludzi...

czyli garść dobrych rad, jak zdać maturę.

Rozwiąż jak najwięcej zadań testowych, pisz wypracowania, konspekty, analizuj matury z poprzedniego roku, które możesz pobrać z naszej strony.

Czytaj uważnie polecenia, a na pytania odpowiadaj konkretnie. Egzaminator nie będzie wybierał do oceny poprawnej odpowiedzi spośród kilku podanych.

Na maturze (i nie tylko...) staraj się pisać starannie – tak by egzaminator nie miał problemu z rozczytaniem Twojego pisma. Pamiętaj, że maturę pisemną sprawdzają egzaminatorzy zewnętrzni – w przypadku problemu z rozczytaniem możesz stracić punkty.

W przypadku przedmiotów humanistycznych na egzaminie maturalnym: staraj sie pisać ładną polszczyzną, zanim napiszesz jakieś zdanie - przemyśl je. Podobnie zrób z kompozycją swojej wypowiedzi. Punkty dostaniesz nie tylko za treść, ale też za formę jej przekazu. W przypadku przedmiotów ścisłych na maturze: Czytaj dokładnie treść zadań - często same narzucają metodę rozwiązywania. Wówczas trzymaj się podanych instrukcji – za to też dostaniesz punkty. Zapisuj również wszystkie obliczenia, które doprowadziły Cię do rozwiązania zadania – na maturze egzaminatorzy oceniają nie tylko sam wynik, ale też metodę. Na końcu nie zapomnij o precyzyjnym sformułowaniu odpowiedzi.

Rozplanuj właściwie swój czas. Nie pozwól by to on panował nad nad tobą i twoimi nerwami.

Zostało -5373 dni do egzaminu